Phone: 03-312-4848 (ทร.74496)

Mobile : 093-397-1342

ประกาศ !! งดเยี่ยมชมเกาะขาม

เกาะขามงดเยี่ยมชม ตั้งแต่ วันศุกร์ ที่ 20 มี.ค.63 
จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง ตามนโยบายการป้องกันการแพร่ระบาดไวรัส COVID-19 ของรัฐบาล และกองทัพเรือ (หากมีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ทราบทางช่องทางประชาสัมพันธ์อย่างเป็นทางการของเกาะขามต่อไป)

 

Kohkham Clean Beach

  เกาะขามขอเชิญชวนให้นักท่องเที่ยว งดนำถุงพลาสติกขึ้นบนเกาะขาม
เพื่อเป็นการรณรงค์ให้ผู้มาเยี่ยมชมได้ช่วยกันลดปริมาณขยะบนเกาะ เพื่อรักษาสภาพสิ่งแวดล้อมบนเกาะให้สะอาด สวยงาม และยั่งยืน

อัตราค่าบริการจอดรถ และรถโดยสารรับ-ส่ง

ค่าบริการ จอดรถ 20 บาท / คัน
ค่าบริการ รถโดยสารรับ - ส่ง จากจุดจำหน่ายตั๋ว-ท่าเรือเขาหมอจอ เที่ยวละ 10 บาท/คน

banner fish 04