Phone: 03-312-4848 (ทร.74496)

Mobile : 093-397-1342

เกาะขามเปิดให้นักท่องเที่ยวเยี่ยมชมทุกวัน ตามปกติ
ดูรายละเอียด เวลาเปิดจองตั๋ว และเที่ยวเรือข้ามไปเกาะขาม
และขอเปลี่ยนจุดจำหน่ายตั๋วเกาะขามจุดใหม่ ไปที่
กองร้อยสารวัตรที่ 2 (พื้นที่แสมสาร)
Location Map : https://maps.app.goo.gl/9VLT8ptducx9fDaV8

Kohkham Clean Beach Campaign

ด้วยปัจจุบันเกาะขามซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลเชิงอนุรักษ์ มีขยะประเภทพลาสติกและกล่องโฟมที่เกิดจากการนำขึ้นมาบนเกาะของผู้เยี่ยมชมเป็นจำนวนมาก
เพื่อเป็นการรณรงค์ให้ผู้มาเยี่ยมชมได้ช่วยกันลดปริมาณขยะบนเกาะ เพื่อรักษาสภาพสิ่งแวดล้อมบนเกาะให้สะอาด สวยงาม และยั่งยืน ตลอดจนลดภาระการขนขยะเพื่อมาทิ้งและทำลายบนฝั่งในแต่ละวันของเจ้าหน้าที่
เกาะขามสัตหีบ จึงจัดกิจกรรม Kohkham Clean Beach Campaign เพื่อรณรงค์และขอความร่วมมือผู้เยี่ยมชมให้งดนำผลิตภัณฑ์ดังต่อไปนี้ขึ้นไปบนเกาะ
1.ขวดพลาสติก และบรรจุภัณฑ์ ที่ทำจากพลาสติกทุกชนิด
2.ขวดแก้ว หรือผลิตภัณฑ์จากแก้ว ที่เป็นอันตราย
3.กล่องโฟม หรือผลิตภัณฑ์จากโฟมทุกชนิด(ยกเว้น ที่ผลิตจาก ชานอ้อย/มันสัมปะหลัง )

คำแนะนำ

- ไม่ควรนำอาหารไปรับประทานบนเกาะเป็นจำนวนมาก ( บนเกาะมีจำหน่าย ราคา ปกติ เหมือนบนฝั่ง)

banner fish 04

Facilities of kohkham

สิ่งอำนวยความสะดวกบนเกาะขาม

รถรับ-ส่งนักท่องเที่ยว ระหว่างพื้นที่จอดรถไปยังท่าเทียบเรือ (ไม่มีค่าบริการเพิ่ม)

เรือรับ-ส่งนักท่องเที่่ยว ระว่างท่าเทียบเรือไปยังเกาะขาม (ไม่มีค่าบริการเพิ่ม)

ร้านค้าขายอาหารและเครื่องดื่มบนเกาะขาม

ห้องอาบน้ำ-ห้องส้วมบนเกาะขาม (ไม่มีค่าบริการเพิ่ม)

วิทยากรบรรยายให้ความรู้แต่นักท่องเที่ยวในการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์บนเกาะขาม (ไม่มีค่าบริการเพิ่ม)

เสื้อชูชีพและหน้ากากดำน้ำ (Snorkel) *** มีค่าบำรุงรักษาอุปกรณ์ ชุดละ 50 บาท / 2 ชม.(ต้องใช้บัตรประจำตัว หรือบัตรแสดงตนอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อเป็นหลักฐานในการรับอุปกรณ์ และรับคืนเมื่อนำอุปกรณ์มาส่งคืน ไม่เกิน 10 ท่าน/1 บัตร)

เรือท้องกระจกชมปลา ปะการัง *** มีค่าบำรุงเรือท้องกระจก ท่านละ 20 บาท / เที่ยว ( 1 รอบ รับผู้โดยสารได้ 30 ท่าน)
รอบเรือท้องกระจก  เวลา  10.00 น. , 11.00 น. , 13.00 น. , 14.00 น.

 

 

banner fish 04