Phone: 03-312-4848 (ทร.74496)

Mobile : 093-397-1342

ประกาศ !!! เกาะขามเปิดให้เยี่ยมชมทุกวัน

ตั้งแต่วันอังคาร ที่ 15 พ.ค.61 เป็นต้นไป เกาะขาม เปิดให้นักท่องเที่ยวเยี่ยมชมทุกวัน
โดยวันปฏิบัติงานปกติ (ไม่ใช่วันเสาร์ อาทิตย์ หรือวันหยุดนักขัตฤกษ์)
จะมีเที่ยวเรือไปเกาะขามเวลา 09.00/10.00/11.00 เท่านั้น

banner fish 04

Facilities of kohkham

สิ่งอำนวยความสะดวกบนเกาะขาม

รถรับ-ส่งนักท่องเที่ยว ระหว่างพื้นที่จอดรถไปยังท่าเทียบเรือ

เรือรับ-ส่งนักท่องเที่่ยว ระว่างท่าเทียบเรือไปยังเกาะขาม

ร้านค้าขายอาหารและเครื่องดื่มบนเกาะขาม

ห้องอาบน้ำ-ห้องส้วมบนเกาะขาม

วิทยากรบรรยายให้ความรู้แต่นักท่องเที่ยวในการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์บนเกาะขาม

เสื้อชูชีพและหน้ากากดำน้ำ (Snorkel) *** ให้เช่าในราคาชุดละ 50 บาท

 

 

banner fish 04