Phone: 03-312-4848 (ทร.74496)

Mobile : 093-397-1342

เกาะขามเปิดให้นักท่องเที่ยวเยี่ยมชมทุกวัน ตามปกติ
ดูรายละเอียด เวลาเปิดจองตั๋ว และเที่ยวเรือข้ามไปเกาะขาม
และขอเปลี่ยนจุดจำหน่ายตั๋วเกาะขามจุดใหม่ ไปที่
กองร้อยสารวัตรที่ 2 (พื้นที่แสมสาร)
Location Map : https://maps.app.goo.gl/9VLT8ptducx9fDaV8

Kohkham Clean Beach Campaign

ด้วยปัจจุบันเกาะขามซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลเชิงอนุรักษ์ มีขยะประเภทพลาสติกและกล่องโฟมที่เกิดจากการนำขึ้นมาบนเกาะของผู้เยี่ยมชมเป็นจำนวนมาก
เพื่อเป็นการรณรงค์ให้ผู้มาเยี่ยมชมได้ช่วยกันลดปริมาณขยะบนเกาะ เพื่อรักษาสภาพสิ่งแวดล้อมบนเกาะให้สะอาด สวยงาม และยั่งยืน ตลอดจนลดภาระการขนขยะเพื่อมาทิ้งและทำลายบนฝั่งในแต่ละวันของเจ้าหน้าที่
เกาะขามสัตหีบ จึงจัดกิจกรรม Kohkham Clean Beach Campaign เพื่อรณรงค์และขอความร่วมมือผู้เยี่ยมชมให้งดนำผลิตภัณฑ์ดังต่อไปนี้ขึ้นไปบนเกาะ
1.ขวดพลาสติก และบรรจุภัณฑ์ ที่ทำจากพลาสติกทุกชนิด
2.ขวดแก้ว หรือผลิตภัณฑ์จากแก้ว ที่เป็นอันตราย
3.กล่องโฟม หรือผลิตภัณฑ์จากโฟมทุกชนิด(ยกเว้น ที่ผลิตจาก ชานอ้อย/มันสัมปะหลัง )

คำแนะนำ

- ไม่ควรนำอาหารไปรับประทานบนเกาะเป็นจำนวนมาก ( บนเกาะมีจำหน่าย ราคา ปกติ เหมือนบนฝั่ง)

Tickets type 2018

2 Ticket Types

แบบตั๋วเกาะขาม 2 แบบ

เกาะขามมีตั๋วสำหรับจำหน่ายให้นักท่องเที่ยว 2 แบบ เท่านั้น

1. แบบปกติ

สำหรับผู้ใหญ่ชาวไทย จำหน่ายใน ราคา 250.- บาท | ชาวต่างชาติ จำหน่ายใน ราคา 500.- บาท

2. แบบพิเศษ

สำหรับเด็ก (สูงไม่เกิน 90-120 ซม.) จำหน่ายใน ราคา 200.- บาท  | เด็กต่างชาติ จำหน่ายใน ราคา 300.- บาท

บัตรทุกประเภท จะมีราคาระบุไว้ด้านหน้าบัตรทุกใบ และ จำหน่ายที่จุดจำหน่ายบัตรโดยเจ้าหน้าที่ของเกาะขามทัพเรือภาคที่ 1 เท่านั้น   บัตรที่นักท่องเที่ยวซื้อมาจากที่อื่นนอกเหนือจากนี้ อาจถูกหลอกลวง หรือ เสียสิทธิอันเป็นการกล่าวอ้างเกินจริงจากผู้ที่จำหน่ายบัตรที่ไม่ใช่เจ้าหน้าที่ของเกาะขาม ดังนั้นขอให้นักท่องเที่ยวโปรดใช้วิจารณญาณ และระมัดระวังในการซื้อตั๋วจากแหล่งจำหน่ายที่ไม่ใช่จาก เจ้าหน้าที่ของเกาะขามโดยตรง  ซึ่งหากเกิดความเสียหายขึ้น ทางเกาะขามจะไม่รับผิดชอบในความผิดพลาดที่เกิดขึ้นดังกล่าวมาข้างต้น

banner fish 04