Phone: 03-312-4848 (ทร.74496)

Mobile : 093-397-1342

เกาะขามเปิดให้นักท่องเที่ยวเยี่ยมชมทุกวัน ตามปกติ
ดูรายละเอียด เวลาเปิดจองตั๋ว และเที่ยวเรือข้ามไปเกาะขาม
และขอเปลี่ยนจุดจำหน่ายตั๋วเกาะขามจุดใหม่ ไปที่
กองร้อยสารวัตรที่ 2 (พื้นที่แสมสาร)
Location Map : https://maps.app.goo.gl/9VLT8ptducx9fDaV8

Kohkham Clean Beach Campaign

ด้วยปัจจุบันเกาะขามซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลเชิงอนุรักษ์ มีขยะประเภทพลาสติกและกล่องโฟมที่เกิดจากการนำขึ้นมาบนเกาะของผู้เยี่ยมชมเป็นจำนวนมาก
เพื่อเป็นการรณรงค์ให้ผู้มาเยี่ยมชมได้ช่วยกันลดปริมาณขยะบนเกาะ เพื่อรักษาสภาพสิ่งแวดล้อมบนเกาะให้สะอาด สวยงาม และยั่งยืน ตลอดจนลดภาระการขนขยะเพื่อมาทิ้งและทำลายบนฝั่งในแต่ละวันของเจ้าหน้าที่
เกาะขามสัตหีบ จึงจัดกิจกรรม Kohkham Clean Beach Campaign เพื่อรณรงค์และขอความร่วมมือผู้เยี่ยมชมให้งดนำผลิตภัณฑ์ดังต่อไปนี้ขึ้นไปบนเกาะ
1.ขวดพลาสติก และบรรจุภัณฑ์ ที่ทำจากพลาสติกทุกชนิด
2.ขวดแก้ว หรือผลิตภัณฑ์จากแก้ว ที่เป็นอันตราย
3.กล่องโฟม หรือผลิตภัณฑ์จากโฟมทุกชนิด(ยกเว้น ที่ผลิตจาก ชานอ้อย/มันสัมปะหลัง )

คำแนะนำ

- ไม่ควรนำอาหารไปรับประทานบนเกาะเป็นจำนวนมาก ( บนเกาะมีจำหน่าย ราคา ปกติ เหมือนบนฝั่ง)

ทำไมน้ำทะเลจึงมีรสเค็ม

why sea salt24091

น้ำทะเลที่มีความเค็มนั้น ประกอบไปด้วย
น้ำบริสุทธิ์ร้อยละ 96.5
ส่วนอีกร้อยละ 3.5 เป็นสารประกอบอนินทรีย์ ได้แก่ เกลือแร่และธาตุอาหารที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตของแพลงก์ตอน พืช สาหร่าย
ส่วนสารอินทรีย์ที่สารส่วนใหญ่ได้จากสิ่งมีชีวิต ได้แก่ คาร์โบไฮเดรต โปรตีน ไขมัน น้ำมัน นอกจากนั้นน้ำทะเลยังมีทั้งสารประกอบอื่นๆ และก๊าซที่ละลายน้ำ ได้แก่ ออกซิเจนและคาร์บอนไดออกไซด์ ซึ่งมีประโยชน์โดยตรงต่อการสังเคราะห์แสงของพืชและการหายใจของสิ่งมีชีวิต น้ำทะเลมีปริมาตรและส่วนประกอบทางเคมีคงที่ ได้แก่ ธาตุต่างๆ มากมาย และมีปริมาณมากน้อยต่างกัน โดยมีเกลือแกงหรือโซเดียมคลอไรด์อยู่ในปริมาณมากที่สุด ซึ่งเจ้าโซเดียมคลอไรด์ นี้เองที่เป็นสาเหตุให้น้ำทะเลมีรสเค็ม นอกจากนั้นเป็นเกลือของแมกนีเซียมและซัลเฟต ฯลฯ แต่ถึงแม้น้ำทะเลจะเค็มอย่างไรก็ตามมนุษย์สามารถเอาชนะธรรมชาติได้

โดยวิธีการทำน้ำทะเลให้กลายเป็นน้ำจืดนั้นมี 2 วิธี

# วิธีแรก เป็นวิธีที่ง่ายมากและเป็นวิธีที่ประเทศต่างๆ ในตะวันออกกลางนิยมใช้กัน เพราะประเทศในแถบนี้ เช่น บาห์เรน อิรัค คูเวต จอร์แดน และอีกหลายประเทศ ซึ่งมีน้ำน้อย แต่มีน้ำมันหรือมีเงินมากนั่นเอง วิธีนี้คือ การต้มกลั่นโดยเอาน้ำทะเลมาต้มทำให้เกิดไอน้ำแล้วกลั่นไอน้ำที่ได้เป็นน้ำจืดใช้ดื่ม การทำน้ำจืดด้วยวิธีนี้มีราคาแพง เพราะน้ำกลั่นที่ได้มีราคา สูงกว่าน้ำธรรมดาประมาณ 5 เท่า

# ส่วนวิธีที่สอง ที่ถูกกว่านั้น เรียกว่า กระบวนการออสโมซิสย้อนกลับ หรือภาษาอังกฤษ เรียกว่า รีเวิส ออสโมซิส โดยคำว่า ออสโมซิส หมายถึง กระบวนการที่เซลล์ของสิ่งมีชีวิตใช้ในการดูดน้ำเข้าเซลล์ การที่เซลล์ทำได้เช่นนี้ เพราะเซลล์มีเยื่อหุ้มที่เป็นสารจำพวกเซลลูโลสอะซิเตต เยื่อหุ้มนี้สามารถปล่อยให้โมเลกุลของน้ำจากภายนอกเซลล์ซึมผ่าน เข้าสู่สารละลายภายในเซลล์ได้ แต่ไม่ปล่อยให้อะตอมของโซเดียมและคลอรีน ซึ่งเป็นส่วนประกอบของเกลือผ่านเข้าไป

ดังนั้น หากความเข้มข้นของเกลือในสารละลายที่อยู่นอกเซลล์ต่ำ น้ำจากภายนอกก็จะไหลเข้าสู่เซลล์ จนกระทั่งความเข้มข้นของเกลือทั้งภายนอกและภายในเซลล์เท่ากัน การไหลของสารละลายภายใต้เงื่อนไขที่มีความเข้มข้นแตกต่างกันแบบนี้ เรียกว่า การไหลแบบออสโมซิส และการไหลนี้สามารถย้อนกลับได้ หากสารละลายภายในเซลล์มีความดันสูง ซึ่งส่งผลให้น้ำจากภายในเซลล์สามารถไหลออกได้ แต่อะตอม ของโซเดียมและคลอรีนที่อยู่ภายใน จะไม่สามารถไหลผ่านเยื่อหุ้มเซลล์ออกมาได้ ดังนั้น การไหลแบบนี้จึงเรียกว่า การไหลแบบออสโมซิสย้อนกลับ นั่นเอง

นักวิทยาศาสตร์นำวิธีการนี้ไปใช้
โดยกรองน้ำทะเลก่อน เพื่อทำน้ำทะเลให้สะอาด แล้วเติมสารเคมีลงไปเพื่อยับยั้งจุลินทรีย์ในน้ำทะเลไม่ให้เจริญเติบโต จากนั้นก็ใช้ความดันที่สูงประมาณ 67 บรรยากาศ ซึ่งเทียบกับความดันของน้ำทะเลที่ลึก 600 เมตร อัดน้ำที่ทะลุผ่านเยื่อหุ้มเข้าไปในท่อ โดยการนำเยื่อพิเศษที่ให้โมเลกุลของน้ำผ่าน แต่โมเลกุลของเกลือผ่านไม่ได้ ก็จะเป็นน้ำจืดตามที่ต้องการ

 

 

banner fish 04