Phone: 03-312-4848 ทร.: 74496


Ticket Pricing Table

อัตราค่าเยี่ยมชมเกาะขาม

250 บาท

ผู้ใหญ่ (ไทย)

 • ชาวต่างชาติ ราคา 500 บาท
 • ค่าธรรมเนียมบริการ ห้องอาบน้ำ
 • รวมค่าเดินทาง ไป - กลับ เกาะ
 • ฟรี ! เรือท้องกระจกชมปะการัง
 • ราคานี้ไม่รวมอุปกรณ์ดำน้ำ
  (ต้องการดำน้ำ ชุดละ 50 บาท)
บัตรปกติ

200 บาท

เด็ก(ไทย) สูง 90 -120 ซม.

 • เด็กต่างชาติ ราคา 300 บาท
 • ค่าธรรมเนียมบริการ ห้องอาบน้ำ
 • รวมค่าเดินทาง ไป - กลับ เกาะ
 • ฟรี ! เรือท้องกระจกชมปะการัง
 • ราคานี้ไม่รวมอุปกรณ์ดำน้ำ
  (ต้องการดำน้ำ ชุดละ 50 บาท)
บัตรพิเศษ

เกาะขาม แหล่งท่องเที่ยวสัตหีบที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวให้หลงไหลในธรรมชาติ ที่ยังคงมีหาดทรายขาว น้ำทะเลใส มีหมู่ปลาน้อยใหญ่ และปะการังหลากสีให้ชม banner fish 05ชมทัศนีภาพสวยงามบนเกาะขาม

เกาะขาม ยังคงความสวยงามของธรรมชาติเพียงเกาะเดียวในสัตหีบ ที่เป็นอุทยานใต้ทะเล และมีการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้ศึกษาธรรมชาติบนเกาะ และระบบนิเวศน์ใต้น้ำสมบูรณ์แบบ

sattahipcity banner

banner tickets

Reservations and ticketing

จำหน่ายตั๋วเกาะขาม

การจองตั๋วล่วงหน้า และการซื้อตั๋ววันต่อวัน (เปิดให้เยี่ยมชมเฉพาะ เสาร์ - อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์)
เปิดให้จองตั๋วล่วงหน้าได้ไม่เกิน 300 คน ต่อวัน โทร.03-312-4848 (ในวันและเวลาราชการเท่านั้น)
จองตั๋วล่วงหน้าได้ไม่เกิน 5 วัน ปฏิบัติงานปกติ
หากมีผู้เยี่ยมชมไม่ครบจำนวน 300 คน ต่อวัน จะมีตั๋วจำหน่ายแบบวันต่อวันให้นักท่องเที่ยวซื้อบัตร บริเวณประตูทางเข้ากรมก่อสร้างและพัฒนา ฐานทัพเรือสัตหีบ (หมู่บ้านช่องแสมสาร) ถัดจากประตูทางเข้าพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาเกาะและทะเลไทย พร้อมกับจอดรถได้ภายในพิพิธภัณฑ์ ฯ และ กรมก่อสร้างและพัฒนาฯ

*** ผู้เยียมชมกรุณา โทร.สอบถามรายละเอียด  และจำนวนที่ว่างในการเยี่ยมชม ก่อนเดินทางมาเยี่ยมชม หากท่านไม่สอบถาม ท่านอาจจะไม่มีตั๋วในการเยี่ยมชมเกาะ เนื่องจากมีตั๋วจำกัดสำหรับผู้เยี่ยมชม 300 คน ต่อวัน เท่านั้น : โทร.03-312-4848 (ในวันและเวลาราชการเท่านั้น)***

การจองแบบหมู่คณะ (เปิดให้เยี่ยมชม เฉพาะวันราชการที่ไม่ตรงกับวันหยุดนักขัตฤกษ์)
ติดต่อเจ้าหน้าที่ ฯ ก่อนส่งแบบฟอร์มขออนุญาตเยี่ยมชมเกาะขาม เพื่อรับทราบข้อมูล และรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.03-312-4848(ในวันและเวลาราชการเท่านั้น)
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มขออนุญาตเยี่ยมชมเกาะขาม  คลิก Download แบบฟอร์ม
กรอกแบบฟอร์มขออนุญาตเยี่ยมชมเกาะขาม และส่งมาที่ โทรสาร.03-312-4848 (ในวันและเวลาราชการเท่านั้น)
ติดต่อเจ้าหน้าที่ ฯ อีกครั้ง เพื่อนัดหมายการปฏิบัติ หลังจากส่งแบบฟอร์มแล้ว โทร.03-312-4848 (ในวันและเวลาราชการเท่านั้น)

banner fish 04