Phone: 03-312-4848 (ทร.74496)

Mobile : 093-397-1342

ประกาศ !!! เกาะขามจะปิดให้เยี่ยมชม 2 วัน ปลายเดือน ธ.ค.61

ในวันที่ 29 - 30 ธ.ค.61 เกาะขาม ปิดให้นักท่องเที่ยวเยี่ยมชมระยะเวลา 2 วัน

ทำไมน้ำทะเลจึงมีสีฟ้า

why sea blueoriginal

ทำไมน้ำทะเลต้องเป็นสีฟ้า เนื่องจากว่า วัตถุแต่ละชนิดมีการสะท้อนและดูดซับพลังงานแสงอาทิตย์ในแต่ละช่วงคลื่นต่างกัน ค่าการสะท้อนเชิงคลื่นของวัตถุแต่ละชิ้นนั้นเป็นลักษณะที่ใช้แยกความแตกต่างของวัตถุแต่ละชนิด เช่น ค่าการสะท้อนแสงของน้ำโดยทั่วไปจะต่ำ แต่จะมีการสะท้อนสูงที่ปลายคลื่นน้ำเงิน ซึ่งทำให้น้ำใสจะปรากฏเป็นสีน้ำเงินเข้ม

ดินจะมีค่าการสะท้อนสูงกว่าพืช ค่าการสะท้อนของดินขึ้นอยู่กับส่วนผสมของดิน ส่วนพืชจะมีค่าการสะท้อนแสงที่แตกต่างจากดินและน้ำ คือ ค่าการสะท้อนจะต่ำในช่วงคลื่นน้ำเงินและแดง ในขณะที่จะมีค่าการสะท้อนสูงที่ช่วงคลื่นเขียวและช่วงคลื่นใกล้อินฟราเรด หรือ น้ำทะเลสะท้อนแสงจากท้องฟ้า ซึ่งมีสีฟ้า และจะเห็นว่า ถ้าวันไหนเมฆเยอะ ทะเลจะสีไม่ฟ้ามากนัก และ น้ำทะเลเองก็กระเจิงแสงในทำนองเดียวกับท้องฟ้า ซึ่งเมื่อแสงกระเจิงจากอนุภาคที่ขนาดเล็กกว่าความยาวคลื่น แสงสีน้ำเงินซึ่งความยาวคลื่นต่ำจะกระเจิงได้ดีที่สุด

ในขณะที่แสงสีแดงซึ่งความยาวคลื่นมากจะกระเจิงได้น้อย ทำให้เมื่อลงไปอยู่ในน้ำทะเล ก็ยังคงเห็นน้ำเป็นสีฟ้า เพราะแสงสีน้ำเงินกระเจิงเข้าตาเรามากที่สุดนั่นเอง นอกจากนี้ ดร.ไซมอน บ็อกซอลล์ แห่งศูนย์สมุทรศาสตร์แห่งชาติ (National Oceanography Centre) ในเซาธ์แฮมตัน อธิบายว่า คลอโรฟิลล์จะดูดซับสีน้ำเงินและสีแดงจากคลื่นแสง และสะท้อนสีเขียวออกมาซึ่งก็คือสิ่งที่เราเห็นนั่นเอง ฉะนั้น ในที่ซึ่งน้ำทะเลอุดมสมบูรณ์ไปด้วยแพลงก์ตอนพืช และแสงสีน้ำเงินถูกดูดซึมไปเป็นส่วนใหญ่ เราจึงจะเห็นน้ำทะเลเป็นสีเขียว แต่ในที่ซึ่งมีแพลงก์ตอนพืชน้อยกว่า และแสงสีน้ำเงินไม่ได้ถูกดูดซับไปจนหมด ทะเลจึงดูเป็นฟ้าหรือสีน้ำเงินอย่างที่เรามองเห็นกันนั้นเอง

 

 

banner fish 04