Phone: 03-312-4848 (ทร.74496)

Mobile : 093-397-1342

เกาะขามเปิดให้นักท่องเที่ยวเยี่ยมชมทุกวัน ตามปกติ
ดูรายละเอียด เวลาเปิดจองตั๋ว และเที่ยวเรือข้ามไปเกาะขาม
และขอเปลี่ยนจุดจำหน่ายตั๋วเกาะขามจุดใหม่ ไปที่
กองร้อยสารวัตรที่ 2 (พื้นที่แสมสาร)
Location Map : https://maps.app.goo.gl/9VLT8ptducx9fDaV8

Kohkham Clean Beach Campaign

ด้วยปัจจุบันเกาะขามซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลเชิงอนุรักษ์ มีขยะประเภทพลาสติกและกล่องโฟมที่เกิดจากการนำขึ้นมาบนเกาะของผู้เยี่ยมชมเป็นจำนวนมาก
เพื่อเป็นการรณรงค์ให้ผู้มาเยี่ยมชมได้ช่วยกันลดปริมาณขยะบนเกาะ เพื่อรักษาสภาพสิ่งแวดล้อมบนเกาะให้สะอาด สวยงาม และยั่งยืน ตลอดจนลดภาระการขนขยะเพื่อมาทิ้งและทำลายบนฝั่งในแต่ละวันของเจ้าหน้าที่
เกาะขามสัตหีบ จึงจัดกิจกรรม Kohkham Clean Beach Campaign เพื่อรณรงค์และขอความร่วมมือผู้เยี่ยมชมให้งดนำผลิตภัณฑ์ดังต่อไปนี้ขึ้นไปบนเกาะ
1.ขวดพลาสติก และบรรจุภัณฑ์ ที่ทำจากพลาสติกทุกชนิด
2.ขวดแก้ว หรือผลิตภัณฑ์จากแก้ว ที่เป็นอันตราย
3.กล่องโฟม หรือผลิตภัณฑ์จากโฟมทุกชนิด(ยกเว้น ที่ผลิตจาก ชานอ้อย/มันสัมปะหลัง )

คำแนะนำ

- ไม่ควรนำอาหารไปรับประทานบนเกาะเป็นจำนวนมาก ( บนเกาะมีจำหน่าย ราคา ปกติ เหมือนบนฝั่ง)

Our Sceneries


Ticket Pricing Table

อัตราค่าเยี่ยมชมเกาะขาม

250 บาท

ผู้ใหญ่ (ไทย)

 • ชาวต่างชาติ ราคา 500 บาท
 • รวมค่าธรรมเนียม ห้องอาบน้ำ
 • รวมค่าเดินทาง ไป - กลับ เกาะ
 • ราคานี้ไม่รวมอุปกรณ์ดำน้ำ
  (ต้องการดำน้ำ ชุดละ 50 บาท)
บัตรปกติ

200 บาท

เด็ก(ไทย) สูง 90 -120 ซม.

 • เด็กต่างชาติ ราคา 300 บาท
 • รวมค่าธรรมเนียม ห้องอาบน้ำ
 • รวมค่าเดินทาง ไป - กลับ เกาะ
 • ราคานี้ไม่รวมอุปกรณ์ดำน้ำ
  (ต้องการดำน้ำ ชุดละ 50 บาท)
บัตรพิเศษ

เกาะขาม แหล่งท่องเที่ยวสัตหีบที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวให้หลงไหลในธรรมชาติ ที่ยังคงมีหาดทรายขาว น้ำทะเลใส มีหมู่ปลาน้อยใหญ่ และปะการังหลากสีให้ชม banner fish 05ชมทัศนีภาพสวยงามบนเกาะขาม

เกาะขาม ยังคงความสวยงามของธรรมชาติเพียงเกาะเดียวในสัตหีบ ที่เป็นอุทยานใต้ทะเล และมีการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้ศึกษาธรรมชาติบนเกาะ และระบบนิเวศน์ใต้น้ำสมบูรณ์แบบ

sattahipcity banner

banner Route

นักท่องเที่ยวสามารถเดินทางไปเยี่ยมชมอุทยานใต้ทะเลเกาะขาม โดยใช้ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 331 ผ่านสี่แยกเกษมพล สี่แยกกม.10 (รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ) ตรงไปประมาณ 6 กิโลเมตร แล้วเลี้ยวซ้ายตรงทางเข้าบ้านแสมสาร และเดินทางด้วยเรือโดยสาร ข้ามไปยังเกาะขาม ได้ที่ท่าเทียบเรือเขาหมาจอ ต.แสมสาร อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี


ดูแผนที่เส้นทางไปเกาะขาม

เกาะขามแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ในพื้นที่สัตหีบ ต้อนรับนักท่องเที่ยวที่ต้องการมาท่องเที่ยว ดำน้ำชมปะการัง ชมปะการังบนเรือท้องกระจก ชมพันธุ์ไม้ธรรมชาติตามเส้นทางท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์บนเกาะขาม นอกจากนี้ยังมีหาดทรายสีขาวสะอาด ท้องทะเลสีเขียวใส เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้พักผ่อน

banner Information

  con address สำนักงานกิจการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์อุทยานใต้ทะเลเกาะขาม ทัพเรือภาคที่ 1 ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จว.ชลบุรี 20180

  con fax โทรศัพท์03-312-4848 (เฉพาะวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 น. - 11.30 น. และ 13.00 น. - 16.30 น. ไม่รับจองทางโทรศัพท์ วันเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์)
  con mobile มือถือ : 093-397-1342

เครื่องหมายยศทหารเรือไทย (Royal Thai Navy Rank Insignia)

นายทหารชั้นสัญญาบัตร

เครื่องหมายยศภาษาไทยคำย่อภาษาไทยภาษาอังกฤษคำย่อภาษาอังกฤษ
royal thai navy rank 01 จอมพลเรือ - Admiral of the Fleet -
royal thai navy rank 01 พลเรือเอก พล.ร.อ. Admiral Adm.
royal thai navy rank 01 พลเรือโท พล.ร.ท. Vice Admiral VAdm.
royal thai navy rank 01 พลเรือตรี พล.ร.ต. Rear Admiral RAdm.
royal thai navy rank 01 นาวาเอก น.อ. Captain Capt.
royal thai navy rank 01 นาวาโท น.ท. Commander Cdr.
royal thai navy rank 01 นาวาตรี น.ต. Lieutenant Commander LCdr.
royal thai navy rank 01 เรือเอก ร.อ. Lieutenant Lt.
royal thai navy rank 01 เรือโท ร.ท. Lieutenant Junior Grade Lt.JG.
royal thai navy rank 01 เรือตรี ร.ต. Sub Lieutenant SubLt.

นายทหารชั้นประทวน

เครื่องหมายยศภาษาไทยคำย่อภาษาไทยภาษาอังกฤษคำย่อภาษาอังกฤษ
royal thai navy rank 01 พันจ่าเอก พ.จ.อ. Chief Petty Officer 1st Class CPO 1
royal thai navy rank 01 พันจ่าโท พ.จ.ท. Chief Petty Officer 2nd Class CPO 2
royal thai navy rank 01 พันจ่าตรี พ.จ.ต. Chief Petty Officer 3rd Class CPO 3
royal thai navy rank 01 จ่าเอก จ.อ. Petty Officer 1st Class PO 1
royal thai navy rank 01 จ่าโท จ.ท. Petty Officer 2nd Class PO 2
royal thai navy rank 01 จ่าตรี จ.ต. Petty Officer 3rd Class PO 3

นักเรียนนายเรือ(นนร.) Naval Cadet

เครื่องหมายยศภาษาไทยคำย่อภาษาไทยภาษาอังกฤษคำย่อภาษาอังกฤษ
royal thai navy rank 01 ชั้นปีที่ 5 - - -
royal thai navy rank 01 ชั้นปีที่ 4 - - -
royal thai navy rank 01 ชั้นปีที่ 3 - - -
royal thai navy rank 01 ชั้นปีที่ 2 - - -
royal thai navy rank 01 ชั้นปีที่ 1 - - -

นักเรียนจ่า(นรจ.) Naval Rating Student

เครื่องหมายยศภาษาไทยคำย่อภาษาไทยภาษาอังกฤษคำย่อภาษาอังกฤษ
royal thai navy rank 01 ชั้นปีที่ 2 - - -
royal thai navy rank 01 ชั้นปีที่ 1 - - -

ทหารกองประจำการ

เครื่องหมายยศภาษาไทยคำย่อภาษาไทยภาษาอังกฤษคำย่อภาษาอังกฤษ
royal thai navy rank 01 พลทหาร พลฯ Seaman -

banner fish 04