Phone: 03-312-4848

เกาะขามจะเปิดให้บริการ ในเสาร์ที่ 23 ก.ย.2560
ขอให้นักท่องเที่ยวศึกษาข้อมูล และรายละเอียดก่อนการเยี่ยมชม

banner fish 07 

Ferry Boat Schedule

ตารางเวลาเรือ รับ - ส่ง

  เที่ยวที่ 1 เที่ยวที่ 2
ขาไปเกาะ 09.00 น. 10.00 น.
ขากลับจากเกาะ 14.00 น. 15.00 น.

หมายเหตุ

ผู้มีความประสงค์เข้าเยี่ยมชมเกาะขาม กรุณาเดินทาง โดยสารเรือให้ตรงตามเวลาที่เจ้าหน้าที่อุทยานใต้ทะเลเกาะขาม นัดหมาย

อุทยานใต้ทะเลเกาะขาม เปิดให้นักท่องเที่ยวจองล่วงหน้าได้ไม่เกินวันละ 300 คน ในเที่ยวเรือเวลา 09.00 น. และเวลา 10.00 น.

ไทย พร้อมกับจอดรถได้ภายใน พิพิธภัณฑ์ ฯ หรือบริเวณจุดจำหน่ายบัตร ให้นักท่องเที่ยวที่จองไว้มารับตั๋วที่จุดจำหน่ายตั๋ว เวลา 07.00 น. - 09.00 น.
อุทยานใต้ทะเลเกาะขาม ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง ตารางเวลา จำนวนเที่ยวเรือ ตามความเหมาะสม ขึ้นอยู่กับจำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม และสภาพอากาศในแต่ละวัน โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 

banner fish 04